Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Odkazník
Nacházíte se zde: Úvod ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL Elektromechanické spínače světelných obvodů
Advertisment
 

Elektromechanické spínače světelných obvodů

Elektromechanické spínače jsou plně postačující pro nenáročné spínací funkce, kdy nejsou vyžadovány lepší parametry (dlouhá životnost, zcela bezhlučný chod, vysoký komfort při obsluze, možnost programování apod.). Jejich výhodou ve srovnání s elektronickými spínači je nižší cena.

Každý spínač musí svými parametry vyhovovat pro zařazení do příslušného obvodu. Je-li např. světelný obvod jištěn v rozváděči jističem o jmenovitém proudu 10A, musí být každý spínač v tomto obvodu dimenzován také na jmenovitý proud alespoň 10A. I když tedy ve světelném obvodu s jističem 10A je svítidlo s žárovkou s příkonem jen 40W při síťovém napětí 230V, bude v pevné elektrické instalaci spínáno přístrojem zhotoveným pro jmenovitý proud 10A a napětí do 250V.

Spínače pro spínání osvětlení se umisťují vždy tak, aby byly snadno dostupné při vcházení do místnosti nebo při jejím opouštění, tedy v blízkosti vstupních dveří. Takovýto spínač je vždy ve svislé instalační zóně u dveřního otvoru, na straně dveřního zámku, uvnitř místnosti, v níž se jím ovládá osvětlení. Montážní výška je v rozmezí od 1200 do 1400mm od podlahy. Další spínače, určené pro spínání osvětlení z dalšího místa, pro místní spínání doplňkového osvětlení nebo pro spínáni jiných elektrických předmětů, budou ve shodné montážní výšce v dalších svislých instalačních zónách, např. v blízkosti okenních otvorů. Pro spínání části instalací jsou spínače konstruovány v modulových rozměrech pro montáž do rozvodnic a rozváděčů. Tyto prvky se ale v domovních a bytových instalacích používají jen zřídka.

V některých stavebních konstrukcích panelových domů se používaly tzv. zárubňové spínače, montované do speciálních elektrozárubní. V praxi nebyly zjištěny žádné výhody tohoto řešení, naopak došlo ještě ke zhoršení již tak zoufalé situace v elektrické bezpečnosti instalací. Konstrukční řešení zárubně bylo totiž tak nešťastné, že docházelo k prodření izolace pracovního vodiče a následně k zavlečení nebezpečného dotykového napětí na tuto zárubeň.

Podle způsobu spínání dělíme spínače na vypínače, přepínače a tlačítkové ovladače. Vypínače mají vždy dvě krajní polohy: zapnuto - vypnuto, což na nich může být také vyznačeno grafickými symboly I - O. Podle počtu současně spínaných pólů jsou jednopólové, dvoupólové, třípólové, popř. i čtyřpólové, které ale bývají označovány jako třípólové se spínaným středním vodičem. Pro jednotlivá řazení spínačů byl stanoven číselný kód, z nichž přístroje obvykle používané ve vnitřních elektrických instalacích jsou shrnuty v tabulce.

Číslo řazení Funkce spínače
1 jednopólový vypínač
1+1 dvojitý jednopólový vypínač
1/0 zapínací tlačítkový ovladač
1/0+1/0 dvojitý zapínací tlačítkový ovladač
0/1 vypínací tlačítkový ovladač
2 dvoupólový vypínač
3 trojpólový vypínač
03 trojpólový vypínač se spínaným středním vodičem
4 skupinový přepínač
5 sériový přepínač (lustrový spínač)
6 střídavý (schodišťový) přepínač
6+6 dvojitý střídavý přepínač
6/0 přepínací tlačítkový ovladač
6/0+6/0 dvojitý přepínací tlačítkový ovladač
7 křížový  přepínač

Spínací mechanismy tlačítkových ovladačů jsou vybaveny vratnými pružinami. Jsou tedy určeny jen pro vytváření krátkodobých spínacích impulzů, trvajících po dobu stisknuti ovladače. Využívají se pro ovládání dalších elektrických přístrojů, jako jsou impulzní relé, schodišťové automaty, stykače a podobně. Mohou být se zapínacími, vypínacími nebo přepínacími kontakty, tedy v řazeních 1/0, 0/1 nebo 6/0.

Spínače řazení 4 (skupinové přepínače), určené pro přepínání režimů činnosti osvětlení na schodištích a chodbách, byly dodávány jako otočné, se třemi základními polohami: den - večer - noc. Poloha "den" znamenala vypnutý stav, "večer" sepnutý stav a "noc" krátkodobé spínání po dobu vymezenou časovým nastavením schodišťového automatu. Přepínání pracovních poloh denně zajišťoval domovník nebo jiná pověřená osoba. Závislost na ruční obsluze je z praktického hlediska nevýhodná, kromě toho se již nevyrábějí technologicky zbytečně náročné otočné spínací mechanismy. Vzájemně principiálně příbuzné spínací mechanismy kolébkové a páčkové, které se pro domovní spínače nyní používají, nepřipouští jednoduchou možnost výroby spínačů řazení 4. Přesto je možné režim osvětlení schodiště centrálně ovládat ve dvou provozních stavech (vypnuto, časově omezený provoz) předřazeným spínačem řazení 6.

Sériový (lustrový) přepínač - řazení 5 - slouží ke spínání dvou svítidel (nebo částí jednoho svítidla) z jednoho místa.

Přepínače řazení 6, jinak též označované jako spínače střídavé, slouží ke spínání svítidla nebo skupiny svítidel zpravidla střídavě ze dvou míst. Spínače se montují vždy tak, aby byly k disposici u jednotlivých vstupů do příslušných prostor (chodby, schodiště, či jiné místnosti s více vchody). Typické je použití střídavých spínačů pro ovládání osvětlení na schodištích. Z toho vzniklo jejich velmi často používané hovorové označení - spínače schodišťové. Je-li třeba spínat osvětlení z více než dvou míst (od většího počtu dveří), zapojí se na začátek a konec obvodu střídavé spínače a mezi ně se vloží potřebný počet křížových spínačů (řazení 7). Při zapojování obvodu se musí postupovat pečlivě, přesně podle předem vytvořených schémat zapojení. Při jakékoliv drobné chybě při zapojování vodičů - zejména při větším počtu ovládacích míst - se může stát, že některá kombinace poloh ovládacích kolébek nebude funkční.

Další možností využití střídavých spínačů je ovládání osvětlení rozděleného do dvou větví (např. víceramenné lustry), ze dvou míst stejným způsobem, jako při použití sériového spínače (spínače lustrového, spínače řazení 5). K tomuto účelu se použije dvou kombinovaných spínačů řazení 6+6 (dřívější označení 5B).

Samostatné střídavé spínače lze využívat i pro jednopólové spínání osvětlení, stejně jako spínače řazení I, popř. pro přepínání dvou obvodů, napájených z jednoho zdroje.

Někdy je třeba indikovat zapnutý stav spotřebiče nebo umístění spínače ve ztemnělé místnosti. K tomu slouží svítidla osazená doutnavkami nebo diodami LED. Pro rychlé nalezení spínače při vypnutém osvětlení postačí orientační svítidla s nižším světelným výkonem (u doutnavek pro jmenovité napětí 230V plně postačí proud kolem 0,4mA). U spínačů vybavených orientační doutnavkou se uvádí společně s označením řazení i symbol So.

Střídavé i křížové spínače lze s výhodou vybavit doutnavkovými orientačními svítidly, která napomáhají jejich rychlému nalezení v noci či v tmavých prostorách, do nichž nemá přístup denní světlo. Při vložení správným způsobem svítí doutnavky vždy při zhasnutém osvětlení na všech spínačích, při jakékoliv kombinaci ovládacích kolébek pro polohu vypnuto.

Symbolem S u čísla řazení je označeno vybavení spínače signálním svítidlem, které svým svitem indikuje zapnutý stav spotřebiče. Toto světlo musí být viditelné i při umělém či přirozeném osvětlení. Svítivost proto musí být výrazně větší, u doutnavky pak bude nutný proud kolem 2mA. Příklady značení spínačů se svítidly jsou v tabulce.

Příklady řazení spínače Druh svítidla
1S, 1/0S, 6S signální svítidlo
1So, 1/0So, 7So orientační svítidlo

Spínací mechanismy domovních spínačů jsou překryty ovládacími kolébkami, různě tvarovanými podle výtvarného návrhu. Součástí jejich designu jsou i průzory pro orientační a signální svítidla.

Více informací z oblasti naleznete zde ...

Akce dokumentů
TESTOVACÍ VERZE vyhledávače renomovaných odborníků :

Příbuzné položky

Lze jeden schodišťový vypínač nahradit bezdrátovým? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Je možné vypínač 5b použiť ako 6 a 1? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Lze vypínač nahradit za USB zásuvku? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Jakého výrobce zvolit pro zásuvky a vypínače? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
K čemu se používají domovní vypínače? (ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL)
Jaký vypínač lze použít na stěnu venku? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Mohou být v krabici dráty Al a Cu spojené čokoládou? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Jak přepojit 6+6 dvojitý schodišťový vypínač na stmívač DR2-SD? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Jaké je správné zapojení schodištáku se 2 přepínači a 2 světly? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Jde přehodit orientační kontrolku na vypínači firmy Schneider? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Existuje dvojitý přepínač s aretací a bez aretace v jednom? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Jak zapojit paralelně dva vypínače čerpadla? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Nakreslíte mi prosím schéma řazení vypínačů 6+5B+5B+6 pro tři žárovky? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Jaké barvy vodičů mohu použít pro zapojení schodistového vypínače? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Víte o vypínači, ideálně na stěnu, který vypíná/spíná N/L ve správném pořadí? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Jak připojím ventilátor na dva nezávislé vypínače? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Existuje kombinace vypínačů 6+1? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Víte už o nové řadě vypínačů ABB Levit? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Lze mít ve vypínači 6+6 vodiče různých rozvaděčů? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Jaké má číslo sériový křížový vypínač? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Jak zapojit spínače řazení 6? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Jak zapojit vypínač světla s třemi vodiči? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Jaký je rozdíl ve vypínači mezi černým a hnědým vodičem? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Máte nějaké reference na vypínače a zásuvky LEGRAND Niloé? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Lze použít původní zásuvky a vypínače do nové elektroinstalace? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Jak zapojit vypínače s orientačními doutnavkami? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Ako automaticky vypnúť svetlo pokiaľ možno, bez výmeny vypínačov za tlačidlá? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Kde seženu spínač k vrtačce? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Ako zapojit luster na dva vypinace? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Ako spojiť prepinač 5A a 6? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Jak zapojit infraspínač osvětlení, když mám jen dva vodiče? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Jak poznám, zda před transformátor mohu připojit stmívač? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Akým káblom pripojiť svetelný spínač SOU-3, keď chcem spínať slaboprúdový obvod? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Jak přidat do stávajícího ovládání světla PIR čidlo? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Kde sehnat 2 polovy vypinac na kabel? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Jaký typ svorky mohu použít na bodovky? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Jak zapojit vypínače 6+5b+6 na 3 žárovky? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Neznáte elektronický lustrový přepinač ,,LP1,,? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Jak zapojit lustr místo starého, který měl 2 obvody? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Moze prudovy chranic nahradit vypinac? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Existuje jiná kontrola rosvícení na WC než doutnavkou ve vypínači? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Lze použít vypínač 3F s doutnavkou k připojení trouby kombinovaného sporáku? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Existuje vypínač, ktorý sa môže namontovať na drevený podklad? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
ABB: Představil vypínač NEOmylně svůj! (ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL)
Existuje čidlo pohybu, které reaguje i na malá zvířata? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Jak zapojit tři světelné okruhy s dvěma dráty? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Je možné zapojení zářivky a pohybového čidla? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Jak zapojit za stmívač další světlo? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Jak nahradit klasický vypínač bezdrátovým? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Poradíte mi s vypínačom do dreveného obkladu saunovej kabíny? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Kde sehnat spínač, který je na fotce? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Jak samostatne ovladat jednotliva paralelne zapojena svetla? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Jak spojit žárovkou s čidlem pohybu? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Jak vyřešit automatické zhasínání osvětlení pro lidi, co zapomínají? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Kam zapojit tři vodiče spotřebiče na dva dráty ve zdi? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Jak lze vypínat jedno světlo nezávisle třemi vypínači? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Proč je napětí 100 V mezi kontakty schodišťového a křížového vypínače ? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Co to pro mne znamená, když stropní vývod má černý a modrý vodič ? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Zvládnu vyměnit vypínače sama? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Jaký stupeň krytí musí splňovat venkovní vypínače a zásuvky na zdi domu? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Je mozne pripojeni svetla provest kabelem lanko Cu 2x0,75? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Dá se nějak zapojit světlo s ventilátorem aby obojí spínalo současně? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
TESTOVACÍ VERZE vyhledávače renomovaných odborníků :