Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Odkazník
Nacházíte se zde: Úvod PLÁNOVÁNÍ, PROJEKTY, NÁVRHY Povrchová montáž vodičů a kabelů
Advertisment
 

Povrchová montáž vodičů a kabelů

V oblasti bytové výstavby se tohoto nejstaršího způsobu kladení vedení využívá ve stále menší míře. Výjimku tvoří nástěnné elektroinstalační kanály. Jaké jsou tedy výhody a nevýhody povrchové montáže? Kde se těchto rozvodů využívá? Více zde...

Povrchová montáž vodičů a kabelů
V oblasti bytové výstavby se tohoto nejstaršího způsobu kladení vedení využívá ve stále menší míře. Výjimku tvoří nástěnné elektroinstalační kanály, jimž je proto věnována samostatná část. Povrchová montáž je přehledná, probíhá v jediné etapě, nároky na stavební úpravy jsou zcela minimální. Soustava je snadno rozšiřitelná, opravy i údržba jsou nenáročné. Za nevýhodu lze považovat nepřiliš dobrý vzhled, obtížnou čistitelnost povrchu a někdy i výrazně nižší stupeň ochrany před mechanickým poškozením. V malém rozsahu se využívá těchto rozvodů v půdních prostorách a v některých objektech z hořlavých materiálů, popř. v hospodářských přístavbách rodinných domků, kolnách, dílnách, garážích apod.

Materiálově nejméně náročný způsob je individuální kladení kabelů na příchytkách přímo nebo visutě na podkladu, při souběžném vedení většího počtu kabelů pak s příchytkami na nosných děrovaných či neděrovaných lištách plastových či kovových. S ohledem na možný průhyb je u vodorovné trasy vzdálenost mezi jednotlivými příchytkami nejvýše 0,4m pro kabely o vnějším průměru do 16mm a 0,6m pro kabely s větším průměrem (až do 25mm). U svislých tras mohou být vzdálenosti větší, až 1m, protože nehrozí nebezpečí průhybu.

Poloměry ohybů kabelů v místech změn směru závisí na průměru kabelu; nesmí být menší než šestinásobek jeho vnějšího průměru (do průměru 20mm) a musí být alespoň dvanáctinásobkem pří průměrech větších (až do 40mm). Pro prostupy stěnami se v předem vyznačených kabelových trasách musí připravit otvory s vloženými plastovými trubkami.

Poněkud estetičtější je zatahování kabelů v přímých trasách do tuhých plastových trubek, uložených na povrchu stavební konstrukce. Trubky se k podkladu připevňují příchytkami, rozmístěnými ve vzdálenosti přibližně 1m (ve vodorovných i svislých trasách). V místech změn směrů tras jsou ohyby kabelů volně, mimo trubky. Dalšími nástěnnými soustavami jsou kovové nebo plastové systémy, obsahující nejen trubky, ale i tvarové díly, jako jsou spojky, kolena, ohyby, vývodky a potřebný sortiment nástěnných krabic se šroubovými nebo násuvnými vstupními hrdly. Trubkovody mohou být konstruovány jako násuvné nebo se závitovým spojováním (pro malá mechanická namáhání) či jako pancéřové (pro velká mechanické namáhání). Až do vydání ČSN 33 2312 (1985) bylo povoleno kladení elektrických vedení na hořlavých podkladech pouze v kovových pancéřových trubkách. Nyní je však použití nástěnných trubkových systémů v oblasti výstavby budov pro bydlení jen výjimečným jevem.

(Josef Kunc)

Akce dokumentů
TESTOVACÍ VERZE vyhledávače renomovaných odborníků :

Příbuzné položky

Skrytá montáž vodičů a kabelů (PLÁNOVÁNÍ, PROJEKTY, NÁVRHY)
Mohu zasekat do stěny z heraklitu drážku a do ní husí krk? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Liší se způsob uložení zemního kabelu v chráničce? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Může být spojovací krabice za radiátorem ? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Je lepší protáhnout husími krky pouze vodiče nebo kabely? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Lze uložit elektrický kabel a vodovodní přípojku do jednoho výkopu? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Mám vést kabel na POZEMEK nad nebo pod tratí? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Využití soustav elektroinstalačních kanálů (PLÁNOVÁNÍ, PROJEKTY, NÁVRHY)
Pro který rozvod elektroinstalace se rozhodnout? Podlahou nebo stropem? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Může vést elektroinstalace bytovým jádrem? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Muže se el.instalace provést do omítky komína? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Jaká je minimální vzdálenost mezi silovým vodičem a koaxiálem? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Jak zabezpečit silové vedení v zemi proti hrabošům? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Lze nad draty pro privod el. proudu do bytoveho domu umistit stojan na kola? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Mohu vést kabely v drážce s vedením vody v plastu? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Kudy vést kabel za radiátorem? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Je lepší rozvod propojením mezi zásuvkami nebo rozvodnými krabicemi? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Jak se od sebe oddělují kabely 230V, 12V a sdělovací? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Jaké kabely a uložení v kuchyni pod podlahou? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Mohu umístit vedenie elektrickej instalacie v RD v podlahe? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Jaky zvolit kabel pro trvalé uložení zeminy? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Jaké potřebujeme povolení, pro uložení UTP do elektrických stoupaček v domě? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
TESTOVACÍ VERZE vyhledávače renomovaných odborníků :