Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Odkazník
Nacházíte se zde: Úvod ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL Pojistka je nadproudová ochrana
Advertisment
 

Pojistka je nadproudová ochrana

Velmi často zlehčovanou důležitou součástí elektrických instalací jsou pojistky. Ty chrání proti zkratům a účinkům přetížení. Hodně mých přátel nepřikládá pojistkám vyššího významu. Jediné co si často dobře uvědomují je skutečnost, že vyměnit nižší pojistku na místo vyšší, znamená ji zničit. Proto je pro mnoho uživatelů vhodnější domněnka, čím vyšší hodnota, tím déle bude trvat než se přepálí. Mají sice pravdu, ale ono se může místo pojistky pak přepálit něco jného. A zrovna to, co nejméně potřebujeme ...

Velmi důležitou součástí elektrických instalací jsou prvky pro zabezpečení ochrany proti zkratům a účinkům přetížení. Každé vedení (jeho průřez) je dimenzováno pouze na určitý jmenovitý proud, vycházející zpravidla ze jmenovitých proudů připojených elektrických zařízení.

Přívodní vedení od hlavní domovní skříně ke skříni elektroměrové je dimenzováno na proud vypočtený pro celkový odběr objektu, připojeného touto přípojkou. V objektech s většími počty bytů vede z hlavní domovní skříně zpravidla hlavní domovní vedení, k němuž jsou připojeny jednotlivé elektroměrové rozváděče. Jistič nebo pojistka v hlavní domovní skříni má stanovenu hodnotu jmenovitého vybavovacího proudu podle očekávaného celkového jmenovitého zatížení celého objektu. Tato hodnota je nižší, než aritmetický součet jmenovitých zatížení jednotlivých bytů; je nutné počítat s koeficientem současnosti zatížení menším než 1. Pro dimenzování vedení bytové přípojky se uvažuje maximální soudobý příkon 7kW pro byty stupně elektrizace A (běžné vybavení bytu, včetně automatické pračky, sušičky, myčky, popř. i s pečící troubou do 2kW) nebo 11kW pro byty stupně elektrizace B (stejné vybavení jako u stupně elektrizace A, navíc příprava pokrmů). Pro přívodní vedení k elektroměrům lze použít nejen měděné, ale i hliníkové vodiče o průřezech podle tabulky

Stupeň elektrizace A B
Maximální soudobý příkon bytu [kW] 7 11
Průřez vodičů ve trojfázové přípojce [mm2] 6 10 10 16
Materiál jader vodičů Cu Al Cu Al

Jističe o stejných jmenovitých hodnotách proudu se mohou lišit svou vypínací charakteristikou. Tyto charakteristiky jsou na přístrojích označovány písmennými značkami. Přístroje s charakteristikou B, při přetížení trvajícím 1h, nesmí vypnout proud I1 rovný nejvýše 1,13násobku jmenovitého proudu a musí vypnout proud I2 rovnající se 1,45násobku jmenovitého proudu. Proudy v toleranci od třínásobku do pětinásobku jmenovitého proudu a proudy vyšší vyhodnocuje jistič jako zkrat. Běžná motorová charakteristika D vyhodnocuje počátek zkratu v rozmezí cca 10 až 20násobku jmenovitého proudu. Pro všeobecné použití jsou určeny jističe s charakteristikou B, které se také nejvíce používají v domovních a bytových instalacích. Jednofázové obvody jistíme jednopólovými jističi zapojenými ve fázovém přívodu, trojpólovými jističi ve fázích jsou jištěny třífázové obvody. V domovních a bytových elektrických instalacích jsou nejčastější obvody s domovními zásuvkami jednofázovými 16A, 250V, někdy i třífázovými 16A, 400V, a světelné obvody dimenzované na proud nejvýše 10A při napětí do 250V. Znamená to tedy, že i průřezy vodičů a kabelů budou voleny tak, aby ekonomicky přenášely požadované proudy. Průřez je volen tak, aby ani při trvalém průchodu jmenovitého proudu nedocházelo k nadměrnému ohřevu jader vodičů. Znamená to, že nejčastější průřezy měděných vodičů budou 1,5mm2 pro obvody dimenzované na 10A, a 2,5mm2 v obvodech dimenzovaných na proud 16A. Jmenovité hodnoty jističů jsou pro tyto obvody pak rovněž 10A, resp. 16A. Menší průřezy vodičů než 1,5mm2, ani při jištění na menší proudy než 10A, se v pevných elektrických instalacích nepoužívají.

Více informací z oblasti naleznete zde ...

 

Pokud se přepaluje pojistka, je nutné najít příčinu! Nikoliv zvětšovat její hodnotu! Vyřazení pojistky a náhrada za dráty, hřebíky lze klasifikovat za úmyslné ohrožení!

Vyhledejte nejbližšího odborníka na diagnózu závady! Ušetříte!

Akce dokumentů
TESTOVACÍ VERZE vyhledávače renomovaných odborníků :

Příbuzné položky

Jde použít jistič pro stejnosměrný proud do obvodů střídavého proudu? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Mohu použít jističe MITSUBISHI? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Proč je kabel silnější než drátek v pojistce? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Za jakých podmínek lze nahradit pojistky jističemi? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Koľko 16A a 10A ističov prípadne 20A ističov na 3f napojiť v dome? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Jaký typ jističe zvolit pro tunelovou vrtačku 180kW a jakou proudovou ochranu? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Jakou charakteristiku jističe používat v bytové istalaci? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Jakou zvolit hodnotu hlavního jističe místo starého J7K 35A? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Jakou velikost pojistky volit z velikosti hlavního jističe v rozvaděči? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Lze bez změny kabelového vedení zvýšit hodnotu hl.jističe? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Jaký zvolit jistič pro 3f. motor 1,5kW? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Mohu jistit 3 ks 3fazovych 32A zasuvek jedním jisticem 32A nebo 25A? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Instalovat najskôr prúdový chránič, alebo istič? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Jak namontovat jističe na starou šedivou rozvodnou desku? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Daji se jistit dvě 16A zasuvky (pětikolik 400V) jedním jističem 32A? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Co vybaví dříve 16A jistič s vyp. char. B nebo 2A s vyp. charakteristikou C? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Mohu jistit topné panely a podlahové topení společným jističem? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Lze použít chranic 16A a pred nim 16A istic? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Je možné mít společný jistič pro vnitřní a venkovní spotřebiče? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Opravdu potřebuji speciální jistič na multifunkční troubu??? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
TESTOVACÍ VERZE vyhledávače renomovaných odborníků :