Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Odkazník
Nacházíte se zde: Úvod ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL Jak zabezpečit obydlí před bouřkami
Advertisment
 

Jak zabezpečit obydlí před bouřkami

Současné počasí je plné bouřek a bouřky jak známo doprovázejí blesky a tyto silné elektrické výboje v atmosféře mohou být příčinou vzniku požárů. Proto bychom měli svá obydlí před bouřkami zabezpečit. Jak dodává autorka pořadu na Radiožurnálu Michaela Vetešková (MV), proto je lepší při bouřkách vypnout elektrospotřebiče úplně ze sítě.

Současné počasí je plné bouřek a bouřky jak známo doprovázejí blesky a tyto silné elektrické výboje v atmosféře mohou být příčinou vzniku požárů. Proto bychom měli svá obydlí před bouřkami zabezpečit. Jak dodává autorka pořadu na Radiožurnálu Michaela Vetešková (MV), proto je lepší při bouřkách vypnout elektrospotřebiče úplně ze sítě.

MV: "Český hydrometeorologický ústav má k dispozici data ze systému detekce blesků. Tam můžete vyčíst, kde v ČR je větší výskyt bouřek a nebezpečných průvodních jevů. Tato data shromažďují sedmým rokem, a proto nejsou přesná. Obvykle se tato pozorování, aby byla přesnější, provádí 30 let. Proto je na ochranu před bouřkou pořád nejlepší kontrolovaný a funkční hromosvod."

"Je třeba si pohlídat, aby byl bleskosvod v pořádku zejména po rekonstrukci domu, kdy děláme nějaké úpravy a tam je třeba rozkopáno okolí domu nebo se dělá nová fasáda a ve všech těchto případech by bylo potřeba si bleskosvod nechat zrevidovat, aby nebyly narušeny svody a aby byl bleskosvod bezpečně uzemněn v zemi, aby nedošlo k problému třeba kdyby blesk uhodil do jímací tyče a ta by pak nemusela dokázat bleskový proud svést bezpečně a neutralizovat v zemi," říká poručík generálního hasičského záchranného sboru ČR Petr Kopáček (PK).

PK: "Bleskosvod nás nechrání proti jiným druhům rizik, které se pojí s bouřkami, protože blesk může uhodit i do blízkého elektrického vedení nebo do blízkého objektu, případně země a atmosférická elektřina se může dostat do našeho objektu i třeba prostřednictvím elektrického vedení a může nám poškodit elektrospotřebiče."

PK: "Existuje jedno řešení a to je tzv. "přepěťová ochrana". Přepěťová ochrana chrání elektrospotřebiče a samotný objekt proti výkyvům napětí v elektrické síti a ty mohou být způsobeny nejenom úderem blesku, ale může k tomu dojít i kvůli jiným záležitostem. Přepěťová ochrana by měla chránit elektrospotřebiče a nás taky před poškozením od silného výkyvu napětí v elektrické síti, které může být snadno způsobeno právě úderem blesku, protože to je pulzní jev a přepěťový impulz se může prostřednictvím elektrického vedení dostat do našeho objektu a ohrozit naše zařízení."

MV: "Co potom zbývá, když máte funkční hromosvod a přesto vám dům zničí blesk? Pojistit ho. A doufat, že nebudete v domě právě ve chvíli, kdy si bouřka vybere svou daň."

Stav hromosvodů v Česku není radostný spíš můžeme říct žalostný. Zasloužil by si rozhodně více pozornosti. Už jen proto, že naše území můžeme označit jako oblast se zvýšenou bouřkovou oblastí, v průměru to bývá 25 - 4o dní v roce - zdůrazňuje autorka pořadu na Radiožurnálu Michaela Vetešková.

"I když odborníci doporučují kontrolu hromosvodů každých 5 let, málo lidí to dodržuje. Přitom mít na střeše nefunkční hromosvod je od majitelů rodinných domů lehkovážnější, než si myslí", říká mluvčí generálního ředitelství záchranného hasičského sboru ČR Petr Kopáček.

PK: "Je pravda, že bleskosvod nás chrání nebo objekt chrání proti naprosté většině úderů blesku, uvádí se číslo proti 99%, ale samozřejmě vždy existuje možnost, že blesk udeří i do objektu, který má bleskosvod."

MV: "Mít nebo nemít hromosvod? To záleží u rodinných domů výlučně na majiteli a u nových staveb na projednání podmínek v rámci stavebního řízení, dodává Kopáček. On sám je příznivcem hromosvodu, správněji bleskosvodu, protože nesvádí zvuk hrom, ale blesk."

PK: "O bleskosvod je potřeba se taky patřičně starat. Měl by procházet alespoň jednou za 5 let revizí odborníkem. Technik by měl prohlédnout, zda tam nejsou třeba narušeny spoje, zda je tam správná izolace, protože v opačném případě to pro objekt představuje zvýšené riziko, protože jímací tyč atmosférickou elektřinu v podobě blesku v podstatě přitáhne, ovšem už ji nesvede bezpečně do země."

MV: "Místní lidé většinou vychází ze znalostí místních poměrů, mají odpozorováno, kam obvykle blesk za bouře uhodí a čemu se vyhýbá. Takovou návnadou pro blesky bývají vysoké stromy, věže, stožáry a přednostně všechno, co převyšuje vlastní dům."

PK: "Je pravda, že jednotky požární ochrany každým rokem likvidují desítky požárů, které jsou způsobeny úderem blesku a podle našich zkušeností většinu těchto případů tvoří požáry chatek nebo objektů, které nejsou opatřeny hromosvodem nebo-li bleskosvodem. Obecně univerzálně tato povinnost stanovena není. Tato povinnost se týká jenom objektů, kde hrozí nějaké zvýšené riziko a vyšší škody, jako jsou třeba průmyslové objekty, školská zařízení nebo objekty, které jsou právě na vyvýšených místech a které stojí osamoceně."

 

Akce dokumentů
TESTOVACÍ VERZE vyhledávače renomovaných odborníků :

Příbuzné položky

Může být strom v těsné blízkosti budovy nebezpečím z hlediska úderu blesku? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Byl příčinou požáru v Rovni odpojený svod hromosvodu? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Sledujete blesky kolem vás? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Akú ochranu termokábla proti blesku? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Můžete mi poradit s konstrukcí hromosvodu na budově do tvaru L? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Je nebezpečné za bouřky v Praze nosit deštník? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Jaký má význam vypnutí hlavního vypínače uvnitř domu za bouřky? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Bude dobré umiestniť prepetovú ochranu tr. B a C mimo hl. rozvadzača? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Jak je to s bleskem, je opravdu hromosvod ochrana? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Jaká musí být vzdálenost svodu od zateplené fasády domu? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Musí se na plechové střeše provést hromosvod? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Co udělat proto aby nebyl u RD hromosvod? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Bude muset být v novostavbách přepěťová ochrana ? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Odpojovat televizní přijímač před bouřkou? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Jak mám ochránit 8 pc v jedné kanceláři? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Lze kombinovat napěťovou a proudovou ochranu u zásuvek? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Patri bleskozvod pod alebo nad zateplení? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Jak spojit zemnící drát se zemnící pásovinou? (Montáže, instalace, zásahy které neodborníci rádi páchají sami)
Lze instaloval ochranu, která řeší i případ, kdy se na nuláku objeví přepětí? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Jak ochráním PC a Audio/Video techniku před přepětím (způsobené jakkoliv)? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
TESTOVACÍ VERZE vyhledávače renomovaných odborníků :