Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Odkazník
Nacházíte se zde: Úvod ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL Zásuvky s ochranou proti přepětí
Advertisment
 

Zásuvky s ochranou proti přepětí

Nemusíme zajisté zdůvodňovat potřebu a - pro ochranu drahých elektronických zařízení - přímo nezbytnost použití přepěťových ochran. Kromě ochran pro montáž do rozváděčů je nutné i použití ochran třídy D až v blízkosti chráněných televizních přijímačů, osobních počítačů a dalších elektronických zařízení. Proto je důležité umístit skupinu nejméně čtyř silových zásuvek ve společném rámečku v místě, kde budou tato elektronická zařízení. Způsob jejich propojení má být takový, že zásuvka na přívodu je kombinovaná s přepěťovou ochranou.

Po namontování do elektroinstalační krabice se zásuvka s vestavěnou ochranou proti přepětí na první pohled výrazně neliší od běžných domovních zásuvek. Nepatrný vzhledový rozdíl je pouze v umístění malé, do krytu zásuvky zapuštěné signalizační červené LED diody. Při běžném provozu se dioda nerozsvítí. Svým svitem signalizuje pouze poruchový stav, tedy destrukci přepěťové ochrany a následnou nutnost její opravy nebo výměny. Pokud je v celé instalaci navržena přepěťová ochrana s co nejvyšší pozorností (v rozváděčích jsou namontovány vyšší stupně přepěťových ochran), je jen velmi malá pravděpodobnost destrukce ochranného prvku integrovaného do spodku zásuvky.

Škodlivost atmosférických přepětí při bouřkách si uvědomíme docela snadno. Nejrozšířenější ochranou proti nim bylo donedávna vypínání náročných elektronických zařízení odpojením silových i anténních přívodů. To plně závisí na lidském faktoru, takže plná ochrana před účinky těchto přepětí není zabezpečena. Tento postup navíc vůbec nechrání před přepětími jiného původu, která jsou svou výrazně vyšší četností mnohem záludnější. Vybavíte-li zásuvky, k nimž jsou připojena náročná elektronická zařízení, ochranami proti přepětí, výrazně se prodlouží životnost těchto zpravidla drahých přístrojů (televizorů, počítačů, atd.).

V hotových elektrických instalacích, kdy objekt teprve dodatečně vybavujeme elektronickými zařízeními, nezbývá než použít přepěťový adaptér pro zasunutí do kterékoli chráněné silové domovní zásuvky. Adaptéry mohou být v různých variantách - jen pro ochranu silového přívodu, pro kombinovanou ochranu silového přívodu a telefonní linky nebo v kombinaci s ochranou anténního přívodu. Tyto adaptéry navíc mohou být vybaveny i vysokofrekvenčním filtrem omezujícím negativní působení vysokofrekvenčních rušení na funkci televizorů, počítačů a další elektroniky.

Více informací z oblasti naleznete zde ...

Akce dokumentů
TESTOVACÍ VERZE vyhledávače renomovaných odborníků :