Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Odkazník
Nacházíte se zde: Úvod ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL Žaluziové spínače
Advertisment
 

Žaluziové spínače

Ke komfortu bydlení přispívá možnost zaclonit si okna podle okamžité potřeby; to vedlo v posledních letech k rozšíření dobrého zvyku - používání žaluzií. Důvodem pro clonění však není jen možnost zastínění přímého slunečního záření nebo zabránění nežádoucích pohledů zvenčí; stažené žaluzie rovněž zlepšují tepelně izolační vlastnosti stavby, navíc existuje možnost začlenit venkovní robustní kovové prostředky stínicí techniky do plášťové ochrany objektu.

Mnozí uživatelé zaváděj i stínicí prostředky postupně. Napřed si nechají namontovat takovéto vybavení s ručním pohonem, po určité době však již nejsou spokojeni s každodenním ručním spouštěním a vytahováním těchto prostředků, a proto přecházejí na vyšší stupeň komfortu, nechají si doplnit elektromotorické pohony. Zpočátku se spokojí s nejjednodušším způsobem ovládání, tj. s ručním řízením každého pohonu samostatně, elektromechanickým žaluziovým spínačem. Po určitých zkušenostech zjistí, že ani tento způsob ovládání není dostatečně komfortní a přecházejí tedy na elektronické přístroje, umožňující programové časové řízení i samočinné ovládání v závislosti na vnějších vlivech. Nerozhodnost uživatelů při instalaci stínicích prostředků jim tak zvyšuje celkové pořizovací náklady, nemluvě o potřebě určitých stavebních zásahů při každém přechodu na vyšší kvalitativní úroveň.

Pod pojmem žaluziové spínače rozumíme elektromechanické nebo elektronické ovládací přístroje, určené pro spínání zpravidla střídavých jednofázových (nebo i stejnosměrných) motorů, konstruovaných pro elektrické ovládání žaluzií, rolet, markýz, vrat, dveří, oken, ventilačních klapek apod.

Většina firem, které dodávají žaluzie včetně řídicích systémů, nabízí svým zákazníkům možnost výběru nejen různých typů elektricky ovládaných prvků stínicí techniky, ale i velkou nabídku ovládacích prvků, lišících se designem. Z této nabídky je třeba vybrat vždy takové ovladače, jejichž design je shodný s designem ostatních domovních elektroinstalačních přístrojů.

Elektromechanické žaluziové spínače jsou konstruovány podobným způsobem, jako spínače pro spínání osvětlení; tvoří s nimi zpravidla jednotnou řadu. Pro ovládání jednorázových střídavých motorů se dvěma vinutími, každým pro jiný směr otáčení, postačí spínač se dvěma zapínacími tlačítkovými ovladači na společném spodku, doplněný mechanickým blokováním, zabraňujícím náhodnému i úmyslnému zapnutí obou ovladačů současně. Napájecí napětí tedy nemůže být současně přivedeno na vinutí pro oba směry otáčení, jinak by došlo k přehřátí vinutí motoru. Také při současném spínání dvou motorů jedním, společným žaluziovým spínačem dochází k přehřátí jejich vinutí a následnému poškození. Každý pohon proto musí být ovládán nezávislým spínačem.

V některých případech je výhodné použití stejnosměrných žaluziových pohonů. Pro změnu směru otáčení je u nich přepólování napájení, z toho ale vyplývá nezbytnost ovládání obvodu zcela jiným typem spínače. Konstrukce těchto spínačů musí umožnit tří pracovní polohy. Základní polohou je vypnutý stav (uprostřed), krajním polohám přísluší vždy jeden ze směrů otáčení. Střední poloha je výraznější u otočných spínačů a ovladačů, kdežto u kolébkového spínacího mechanismu dojde ke snadnému, poměrně rychlému přepnutí z jedné krajní polohy do druhé. Principiálně jednoduchý způsob řízení nabízí systémová technika. Tam se vhodně nastavenými parametry aplikačního programu zcela vyloučí možnost nadměrného tepelného namáhání motorů a lze nastavit samočinné řízení jejich provozu.

Pro vyšší stupeň komfortu, s návazností na další funkce, včetně zabezpečení objektu, je již třeba použít elektronické žaluziové ovladače.

Elektronické žaluziové ovladače v základním zapojení umožňují jen ruční nebo i programové ovládání. Mohou být pro řízení z jednoho místa nebo s možností přídavného ovládání z dalších míst. Pokud je v jedné místnosti větší počet oken, je třeba současně ovládat odpovídající větší počet žaluzií. Je to nutné i při požadavku na současné ovládání žaluzií na oknech v různých místnostech. Všechny pohony ale nelze ovládat jediným spínačem. Každý motor vyžaduje samostatné spínání, a to kvůli mechanické odlišnosti jednotlivých pohonů a rozdílům v jejich zatěžování. Přesto je možné využít jediný společný elektronický žaluziový ovladač, ovšem při oddělení ovládání jednotlivých pohonů přídavnými prvky - rozdělovacími relé. Všechny žaluziové pohony pak budou ovládány současně, na základě příkazu tohoto společného elektronického žaluziového ovladače. Přitom však není vyloučeno samostatné ovládání jednotlivých žaluziových pohonů, pouze při stisku ovladače pro společné řízení bude vyslán příkaz k centrálnímu řízení všech pohonů. Každý jednotlivý pohon se ovládá jemu příslušným elektronickým žaluziovým spínačem.

U žaluziových ovladačů lze využít ruční ovládání, ale třeba také kombinaci ručního a dálkového ovládání nebo kombinaci ručního, dálkového a programového ovládání, např. s časově řízeným provozem. Ovšem největší variabilitu v řízení žaluzií, navíc ve vazbě na jakékoli další potřebné funkce, zajistí jednoduchým způsobem systémová technika. Různé prvky stínicí techniky (markýzy, některé typy venkovních žaluzií a mnohé další prvky) je třeba chránit před poškozením silným větrem, nebo se musí zavřít elektricky ovládaná okna, začne-li pršet. Je také výhodné, vytahují-li nebo spouštějí-li se rolety nebo žaluzie v závislosti na intenzitě přirozeného osvětlení, především při dopadu přímého slunečního světla do oken kontrolované místnosti. Pro všechny tyto účely lze elektronický žaluziový spínač doplnit snímači větru, deště či osvětlení. Lze dokonce připojit také snímače vibrací a rozbití okenních skel. Jakmile tyto snímače vyšlou příslušný signál, budou žaluzie spuštěny, což lze využít i jako doplnění plášťové ochrany objektu.

Více informací z oblasti naleznete zde ...

Akce dokumentů
TESTOVACÍ VERZE vyhledávače renomovaných odborníků :