Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Odkazník
Nacházíte se zde: Úvod ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL Stmívače
Advertisment
 

Stmívače

Nestačí-li nám pouhé spínání osvětlení, ale považujeme-li za výhodné nastavit si různou úroveň osvětlení pro různé příležitosti, musíme nahradit prosté spínání svítidel jejich regulačním ovládáním. Kromě obvyklých stavů "zapnuto" a "vypnuto" dovolují tyto regulátory s již vžitým označením "stmívače" plynule nastavit potřebný jas žárovek či zářivek.

Klasická koncepce otočných elektronických regulátorů intenzity osvětlení vychází ze základních zapojení z 60. let minulého století; dovoluje spínání i stmívání jen z jediného místa. Obvyklým vybavením otočných stmívačů je spínač řazení 6, dovolující zapojit přídavné elektromechanické spínače. Tím se umožní spínání z dalších míst, avšak bez možnosti regulace - ta je možná jen z místa instalace otočného stmívače.

Ve stále větší míře se používají krátkocestné nebo dotykové stmívače. Ty totiž výrazně zvyšují komfort při ovládání tím, že dovolují montáž i většího počtu paralelně připojených tlačítkových ovladačů, z nichž je možné krátkým stiskem spínat, přidržením v sepnuté poloze pak i stmívat. Obdobně jako u žaluziových ovladačů k nim lze použít výměnnou ovládací kolébku nejen pro ruční, ale i pro dálkové infračervené ovládání.

Důležitým parametrem stmívačů je nejen maximální, ale i minimální zátěž, která musí být udávána na každém přístroji. Na přístrojích je označen i druh zátěže. Při použití transformátorů pro žárovky je nutné počítat s jejich vlastní spotřebou. U elektronických transformátorů uvažujeme s výkonovou rezervou ve výši 5% jmenovité zátěže, pro klasické transformátory je třeba počítat s rezervou až 20%.

Dotykové i krátkocestné stmívače si pamatují nastavení velikosti osvětlení před vypnutím. Po opětovném zapnutí je samočinně nastavena tato intenzita. Po výpadku síťového napětí se přístroj nastaví do polohy vypnuto, současně se ale vymaže vnitřní paměť. Požadované hodnoty osvětlení lze dosáhnout přiměřeně dlouhým přidržením ovladače v sepnuté poloze. Hodnota jasu se plynule mění po celou dobu stisku.

Poněkud problematičtěji se může jevit plynulá regulace zářivkového osvětlení. Zářivková svítidla se vybavují stmívatelnými analogovými elektronickými předřadníky s řídicím vstupem 10 VDC anebo předřadníky digitálními. Na výstupu elektronického regulátoru je plynule proměnné řídicí napětí od 1 do 10V přiváděné na elektronický stmívatelný předřadník, který je součásti svítidla a nahrazuje dosud používané klasické předřadníky (tlumivky). Změna předřadníků se sice projeví mírným zvýšení ceny zářivkového svítidla, avšak výrazně se sníží ztráty na předřadníku. Elektronické předřadníky rovněž zabezpečují plynulejší svit zářivek, bez vnímatelného problikávání, které je běžné u klasických zářivkových svítidel.

Někdy je třeba stmívat nedělitelnou zátěž, překračující možné zatížení jednoho stmívače pro montáž do elektroinstalační krabice. V takových případech se vytvoří potřebné sestavy modulových přístrojů v rozváděčích. Tak je možné stmívat nedělitelnou zátěž o jmenovité velikosti až 3kW. Základním modulem je stmívač se zatížitelností kolem 500W. Nejvýše šest přídavných modulů, každý se zatížitelností asi 420W, dovolí zvýšit celkovou zátěž až na 3kW v zapojení. Toto řešení umožňuje bezproblémově stmívat i velké, nedělitelné zátěže, např. mnohoramenné lustry v reprezentačních místnostech apod.

Tento stmívač patří mezi univerzální stmívače, tedy elektronické přístroje pro regulaci osvětlení, k jejichž výstupním svorkám lze připojit klasické nebo halogenové žárovky pro napětí 230V i halogenové žárovky na malé napětí s napájením přes klasické nebo elektronické transformátory. Činnost stmívače je závislá na druhu zátěže. Stmívače obecně pracují na principu tzv. fázového řízení. Omezení průtoku proudu a současně i omezení efektivní hodnoty střídavého napětí se dosahuje zadržením části půlvln při spínání na náběžné hraně, což je klasický způsob fázového řízení pro spínání primárního vinutí klasického transformátoru. Elektronické transformátory vyžadují spínání na sestupné hraně, což je znázorněno v pravé části obrázku. Univerzální stmívač si vybere režim činnosti v závislosti na druhu připojené zátěže. Ve společném okruhu tedy nelze kombinovat elektronické a klasické transformátory.

Moderní stmívače jsou vybaveny samočinně fungující elektronickou ochranou. Při zkratu je výkonový polovodič zablokován ve vypnutém stavu. Odblokuje se např. krátkodobým vypnutím jističe.

Elektronická nadproudová ochrana je kombinována s ochranou proti tepelnému přetížení. Každý elektronický výkonový prvek je konstruován pro určitou maximální teplotu okolí při provozu při jmenovitém zatížení a při předepsaném způsobu montáže. Musíme-li použít stmívač při vyšších teplotách okolí, musíme také redukovat jeho zatížitelnost.

A co nás vede k tomu, abychom regulovali intenzitu umělého osvětlení? Bez nároků na úplnost důvodů snadno nacházíme dva rozhodující:

  • vytvoření osvětlení podle okamžité nálady nebo situace,
  • úspory elektrické energie.

Přitom druhý důvod může být někdy tím nejpádnějším argumentem, zatímco jindy naopak hraje zcela podružnou roli. Úspory budou hlavním motivem v administrativních, školských a jiných provozních budovách, zatímco v obytné sféře, ve výstavnictví i jinde bude prvotním ukazatelem možnost vytváření vhodné světelné pohody, zpravidla při využití co nejkomfortnějšího způsobu řízení.

Více informací z oblasti naleznete zde ...

Akce dokumentů
TESTOVACÍ VERZE vyhledávače renomovaných odborníků :