Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Odkazník
Nacházíte se zde: Úvod ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL Provedení rozvodnic a rozváděčů
Advertisment
 

Provedení rozvodnic a rozváděčů

Nejstarší rozváděče, používané v bytových objektech, byly nástěnné rozvodnicové desky; ty se však dnes používají již jen výjimečně. V současné době se pro rozvodnice a rozváděče obvykle používají plastové nebo oceloplechové skříně pro nástěnnou nebo zapuštěnou montáž, opatřené uzavíratelnými dvířky. Některé typy nástěnných plastových rozvodnic jsou bez dvířek (známe je např. jako bytové rozvodnice v bytech panelových domů).

V moderních bytových instalacích se téměř výhradně používají zapuštěné rozvodnice a rozváděče, a to především z estetických důvodů. Nástěnné skříňky se obvykle používají pouze jsou-li skryty např. v prostoru mezi stropním podhledem a stropem apod.

Každý rozváděč či rozvodnice musí v provozu zabezpečit dostatečný stupeň krytí před úrazem elektrickým proudem, a to i po event. otevření dvířek. Znamená to, že veškeré elektrické přístroje musí být namontovány tak, aby po otevření dveří byly jejich živé části pod krytem, bránícím náhodnému nebezpečnému dotyku. Ovládací části těchto přístrojů (jističů, spínačů, atd.) procházejí tímto krytem a jsou přístupné po otevření dvířek. V elektroměrových rozváděčích musí být zabráněno neoprávněnému přístupu k přívodním svorkám měřících zařízení a ke svorkám přístrojů umístěných před elektroměrem. Proto jsou příslušné kryty nebo jejich části opatřeny plombovacími uzávěry, bez jejichž poškození nelze kryt odstranit

Velmi výhodné jsou systémy zapuštěných plastových rozvodnic. Jejich konstrukce je uzpůsobena pro postupnou montáž. Nejdříve se do stěny zapustí a maltou upevní celý spodek rozvodnice, z něhož jsou vyjmuty vstupní vkládací stěny na horní i dolní straně. Do takto vytvořeného prostoru jsou zaústěny všechny příslušné vodiče a kabely. Teprve po jejich zavedení se vkládají stěny a dokončí se fixace maltou. Všechny přístroje se montují na nosný rám. Po jejich osazení se rám vloží do rozvodnice a po zapojení vodičů se překryje vnitřním krytem. Rozvodnice může být vybavena různými typy dvířek. Pro nenáročné aplikace postačí obyčejná lakovaná oceloplechová dvířka, buď plná, nebo s proskleným otvorem. Čím větší estetické nároky jsou kladeny na interiér, do jehož stěny jsou tyto rozvodnice zabudovány, tím vyšší nároky budou kladeny i na viditelné části rozvodnic, tedy na tato dvířka. Pak lze instalovat rámy s dvířky, opatřenými vypalovacími laky, z nerezového plechu nebo ve tvaru proskleného obrazového rámu, do něhož lze vložit obraz vyhovující vkusu uživatele. Tato esteticky náročná dvířka jsou opatřena magnetickým uzávěrem. Pouhým pohledem tedy nelze zjistit, že za obrázkem je skryt rozváděč.

Při volbě plastové rozvodnice vycházíme z počtu přístrojů, které do ní mají být umístěny. Přístroje jsou v rozvodnicích uspořádány do řad a v každé z nich může být umístěn výrobcem určený počet přístrojů. Podle potřeby tak mohou být rozvodnice jednořadé i víceřadé. Při volbě rozvodnice je vhodné vybrat vždy takový typ, při jehož použití - po úplném vybavení všemi potřebnými přístroji - zůstane ještě asi 20% prostorová rezerva pro pozdější doplňování přístroji (pro zvýšení komfortu nebo pro dodatečné rozšiřování elektrických rozvodů).

Více informací z oblasti naleznete zde ...

Akce dokumentů
TESTOVACÍ VERZE vyhledávače renomovaných odborníků :