Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Odkazník
Nacházíte se zde: Úvod ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL Povídání o elektrických chladničkách
Advertisment
 

Povídání o elektrických chladničkách

Elektrické chladničky se staly neopomenutelnými součástmi vybavení každého bytu i kanceláří. V dnešní době mnohé potraviny nevydrží bez toho, aniž by se uschovaly v chladnu. Jaké známe typy ledniček? Jaký je vlastně princip těchto spotřebičů? Víte co znamenají hvězdičky na těchto spotřebičích?

Elektrické chladničky udržují teploty potravin mezi 2°C až 10°C. Mrazničky udržují potraviny při teplotách -18°C a nižších. Hluboko zmražené potraviny si podrží své vlastnosti i mnoho měsíců.

Při chlazení je odnímáno teplo. Toho lze dosáhnout odpařováním chladicí kapaliny. Chladivý účinek odpařování kapaliny lze pocítit, necháme-li si na kůži, např. na hřbetě ruky, odpařit několik kapek těkavé tekutiny, například lihu nebo éteru. Chladicí kapalina se odpařuje ve výparníku a ochlazuje jeho stěny. Výparník je vyroben nejčastěji z hliníku, který dobře vede teplo z izolovaného prostoru chladničky k odpařující se chladicí kapalině.

Snižujeme-li tlak par nad kapalinou, klesá teplota varu (odpařování) kapaliny. Teplota varu vody např. klesá ve velkých výškách v horách tak, že např. ve výšce 5500m nad mořem při polovičním atmosférickém tlaku vaří voda asi při 84°C, při desetinovém tlaku při 50°C a při 1/165 atmosférického tlaku vaří voda při O°C (led přímo sublimuje). V chladničkách se používá k chlazení izobutanu (C4H1O), který se vypařuje při trojnásobku atmosférického tlaku 0,3MPa (3 bary) při pokojové teplotě. Po stlačení plyn opět zkapalní a odevzdá v chladiči na venkovní straně chladničky okolnímu vzduchu teplo odejmuté ve výparníku a vnitřku chladničky (obr.).

Podle systému, který nutí chladicí médium k oběhu, rozeznáváme kompresorové chladničky a absorpční chladničky.

V kompresorové chladničce nasává kompresor (poháněný elektromotorem) z výparníku plyn, tím snižuje ve výparníku (hliníková trubka ve tvaru meandru) tlak a urychluje odpařování (var). Na výstupu kompresoru chladicí médium tlakem kondenzuje a ohřívá se, protéká chladičem na zadní venkovní straně chladničky a pak se dostává kapilárou (tryskou) do výparníku. Tato kapilára s omezenou propustností zabraňuje vyrovnání tlaku mezi výparníkem a kompresorem.

Podle dosahované teploty v mrazicím boxu chladničky (ve vnitřním prostoru výparníku) označujeme chladničky jednou, dvěma nebo třemi hvězdičkami (viz tabulka).

Označení chladničky podle teploty ve výparníku
jednohvězdičková -6˚C a méně
dvouhvězdičková - 12˚C a méně
tříhvězdičková -18˚Ca a méně

Mrazničky slouží ke zmrazování a dlouhodobému skladování potravin, nebo k uchování mražených krémů a zmrzlin při teplotách nižších než -18°C. Jsou označovány čtyřmi hvězdičkami.

V absorpční chladničce (obr.) prochází chladicí médium (většinou čpavek, tj. amoniak) rovněž cyklicky uzavřeným trubkovým systémem.

Chladicí médium se zde rozpouští ve vodě (je absorbováno čili pohlcováno v pohlcovači čili absorbéru). Čpavková voda pak proudí (vytlačována těžší vodou bez čpavku) do absorbéru, kde je ohřívána topným tělesem a čpavek z ní odpaří. Zatímco se voda vrací (vlastní vahou) do pohlcovače, proudí čpavek do kondenzátoru (zkapalňovače) tvořeného meandrovitě vedenou trubkou s chladicími žebry na zadní vnější straně chladničky. Při postupném ochlazování čpavek zkapalní a nateče do výparníku uvnitř chladničky. Ve výparníku se čpavek vypařuje a odebírá teplo.

Při chlazení je odnímáno teplo. Toho lze dosáhnout odpařováním chladicí kapaliny.

Absorpcí plynného čpavku vodou v absorbéru vzniká podtlak, který odsává páry z výparníku. Odpařování kapalného čpavku je urychlováno pomocným plynem, např. vodíkem.

Absorpční chladničky nemají pohyblivé části a pracují bezhlučně. Jsou používány např. v hotelových pokojích, kancelářích nebo obytných přívěsech s napájením 12 V.

Peltierův článek
Je-li zahříváno místo spojení dvou různých kovů, např. mědi a konstantanu, přestupují v tomto místě elektrony z jednoho kovu do druhého a vzniká stejnosměrné napětí termočlánku 

Protéká-li stejnosměrný proud obvodem se dvěma termočlánky (obr.), mění se teplota v obou místech spojení různých kovů.

V závislosti na směru proudu se jedno kontaktní místo ohřívá a druhé ochlazuje (Peltierův efekt). Peltierova efektu se využívá při konstrukci chladicích a klimatizačních zařízení. Namísto výparníku jsou v chladicím prostoru chladivé Peltierovy články a namísto kondenzátoru vyhřívací Peltierovy články ochlazované např. žebrovaným hliníkovým chladičem. Peltierovy články bývají složeny z kovu (většinou mědi) a polovodiče (většinou bismuttelluridu). Řada Peltierových článků uspořádaných dle obrázku pak může vytvářet blok s chladnou stranou a s teplou stranou.

Na chladivé straně bloku (obr.) pak může být odebíráno teplo z vnitřního prostoru chladničky a na teplé straně je chladičem předáváno teplo proudícímu vzduchu. Při změně polarity napájení lze činnost Peltierova článku obrátit.

Tip na elektrotechnický slabikář najdete zde ...

Akce dokumentů
TESTOVACÍ VERZE vyhledávače renomovaných odborníků :

Příbuzné položky

Co se stane, kdyz vymenim zdroj routeru s 5V 2A za 5V 3,5A? (Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí)
Elektrické sporáky (ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL)
Lze zabudovat bodovky 230V do uzavřeného dřevěného podhledu? (Montáže, instalace, zásahy které neodborníci rádi páchají sami)
Kolik okruhů pro zásuvky bych měl přivést do kuchyně? (Montáže, instalace, zásahy které neodborníci rádi páchají sami)
Je připojení osvětlení kuchyňské linky na zásuvkový obvod v pořádku? (Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí)
Prý zásuvka NESMÍ být umístěna za spotřebičem? (Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí)
TESTOVACÍ VERZE vyhledávače renomovaných odborníků :