Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Odkazník
Nacházíte se zde: Úvod ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL Další přístroje
Advertisment
 

Další přístroje

V domovních a bytových elektrických instalacích se často používají i další přístroje, zabezpečující vyšší komfort, bezproblémovou činnost energeticky náročných spotřebičů apod. Krátce se zmíníme alespoň o některých z nich.

Impulzní relé jsou přístroje používané především pro spínání světelných okruhů na chodbách, schodištích a dalších místech, kde je třeba ovládat daný okruh z několika míst. Namísto klasického rozmístění dvou spínačů řazení 6 (schodišťových přepínačů) a dalších spínačů řazení 7 (křížových přepínačů) budou na všech ovládacích místech použity jen tlačítkové ovladače - spínače řazení 1/0, jednoduše (paralelně) propojené dvěma vodiči. Každým proudovým impulzem při stisku kteréhokoli z tlačítkových ovladačů dojde k překlopení relé z jedné stabilní polohy do druhé. Jedním impulzem se silový kontakt sepne, následujícím rozepne. Jinak řečeno, stiskem jednoho ovladače rozsvítíme, opakovaným stiskem téhož nebo jiného ovladače zhasneme.

Elektronická impulzní relé mohou být vybavena dvěma různými ovládacími obvody. První z nich je zapojen pro impulzní spínání stejným způsobem, jako je tomu u klasického impulzního relé. Druhý ovládací vstup dovoluje vytvořit nadstandardní funkci pro všechny světelné okruhy, spínané těmito relé - tzv. centrální funkci. Proudové impulzy, přicházející na tyto druhé, paralelně propojené vstupy všech relé, způsobí jen rozpojení sepnutých kontaktů, u relé s rozepnutými kontakty nedojde k žádné změně.

Dalším používaným přístrojem je blokovací relé (někdy nazývané též přednostní), reagující na určitou mezní hodnotu procházejícího proudu. Při zvýšení průtoku proudu nad tuto mez silové kontakty relé rozpojí vybraný obvod. Potom může být zablokováno např. elektrické topení po dobu činnosti průtokového elektrického ohřívače. Nedojde tedy k překročení odběru nad hranici omezenou celkovým jmenovitým proudem, stanoveným pro celý objekt. Jistič před elektroměrem pak může být dimenzován o stupeň níže, než by jinak bylo zcela nezbytné. To ovšem znamená úsporu provozních nákladů, danou snížením poplatků za velikost jističe.

V rozvodnicích a rozváděčích se používá ještě široký sortiment dalších přístrojů. O některých z nich se ještě zmíníme v dalších kapitolách, v souvislosti s dalšími typy relé, elektromechanickými spínači, elektronickými prvky pro regulaci intenzity osvětlení (stmívači), časovými spínači a zásuvkami, ale také v návaznosti na akční členy, snímače a další prvky pro systémové elektrické instalace. Obecně lze říci, že jen obtížně budeme hledat přístroj, používaný v domovních a bytových instalacích, který by nebyl alespoň variantně vyráběn pro montáž do rozváděčů, s bezšroubovým mechanickým upevněním na nosnou lištu o šířce 35mm. Technicky je možné ovládat i řídit všechny funkce z rozváděčů, ovšem zdaleka ne vždy by to bylo praktické.

Více informací z oblasti naleznete zde ...

Akce dokumentů
TESTOVACÍ VERZE vyhledávače renomovaných odborníků :