Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Odkazník
Nacházíte se zde: Úvod ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL Jističe, které jistí před přetížením
Advertisment
 

Jističe, které jistí před přetížením

Jistič je přístroj, který nahradil v mnohých případech pojistky. Pro nás to může být velikou úlevou. Protože v případě vypadeného jističe nemusíme chodit žebrat k sousedům o pojistku nebo dokonce nemusíme vymýšlet jak by se dala pojistka opravit.

Jističe, přístroje, které se v rozvodnicích a rozváděčích vyskytují nejčastěji.

Jak již bylo řečeno, musí se tyto přístroje používat ve všech místech rozdělení elektrické instalace do samostatných obvodů. Každý jistič musí být schopen chránit z něho vycházející vedení proti nadproudům a zkratům. Jedním z důležitých parametrů jističů jsou udávané zkratové schopnosti v kA (v tisících ampérů). Zkratové proudy mohou dosahovat velmi vysokých hodnot, především v blízkosti trafostanic. Velikost skutečně možného zkratového proudu lze vypočíst, pokud známe vnitřní impedanci transformátoru, odpor vedení od trafostanice až k místu zkratu a samozřejmě velikost napájecího napětí. I když měděné vodiče mají velmi malý měrný odpor, při jejich malých průřezech v bytových a podobných instalacích se výpočtový zkratový proud velmi rychle snižuje v závislosti na vzdálenosti od napájecího zdroje.

Ve starých vnitřních instalacích se používaly jediné tehdy dostupné drobné jističe (černý bakelit), konstruované tak, aby snesly zkratový proud nejvýše 1,5kA; pro poměry panující tehdy v elektrických sítích to bylo plně postačující. Jen ve větší blízkosti transformátorů, zpravidla v hlavních rozváděčích, bylo nutno použít jističe na větší zkratové proudy - kolem 6kA, výjimečně až 10kA. I když se při rekonstrukcích venkovních elektrických rozvodů zvyšují výkony transformátorů (a tedy i maximálních zkratových proudů v jejich blízkosti), je v poněkud vzdálenějších místech, tedy v bytových a podobných instalacích, nárůst zkratových proudů již zanedbatelný. Znamená to, že jističe konstruované na nižší zkratové proudy jsou zde stále plně vyhovující. Výrobní technologie a konstrukce jsou stále dokonalejší, a proto jsou dnes na trhu běžně dostupné jističe pro všeobecné použití se zkratovou odolností 6kA i 10kA. Pro náročnější aplikace jsou k dispozici drobné jističe se zkratovou odolností až 25kA.

Správnou velikost jističe vypočítá projektant podle způsobu uložení, průřezu vedení a izolace. Abych nezapoměla často přihlíží k teplotě.

Koho se tedy ptát na stanovení velikosti jističe?
Toho, kdo zná všechny parametry potřebné k výpočtu. Zpravidla to bývá projektant. Bratranec Jirka si to odhadem vypočítal sám. Manžel se od té doby říká jeho instalaci, že je samovýhřevná. A jednou celý dům vzplane jasným plamenem.

 

 

Více informací z oblasti naleznete zde ...

Akce dokumentů
TESTOVACÍ VERZE vyhledávače renomovaných odborníků :